Loading ....
Przedszkole nr 73 w Szczecinie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 73 w Szczecinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Ceglana 4
71-636 Szczecin
tel: 91 422 68 15
e-mail: pp73@miasto.szczecin.pl
strona: http://ekolandia.przedszkola.net.pl
Strona główna => Oferta edukacyjna => Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.

W tym czasie nasze działania wyznacza określony plan dnia:

6.00 - 8.15

Schodzenie się dzieci. kontakty indywidualne.

8.15 - 8.30

Zabawy ruchowe.Kontakty indywidualne. Przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00

Śniadanie. Zabiegi higieniczne - mycie zębów (starsze grupy).

9.00 - 10.00

Organizowanie przez nauczyciela różnorodnych sytuacji edukacyjnych z dominacją działalności umysłowej.

10.00 - 10.15

Przygogowanie do drugiego śniadania.

Drugie śniadanie.

10.15 - 11.30

Organizowanie przez nauczyciela różnorodnych sytuacji edukacyjnych z dominacją działalności ruchowej, plastycznej, muzycznej.

Zabawy i zajęcia w sali i na powietrzu, spacery, wycieczki.

11.30 - 11.45

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

11.45 - 12.00

Obiad - zupa.

12.00 - 13.30

Leżakowanie (młodsze grupy)

12.00 - 12.30

Relaksacja (starsze grupy)

12.30 - 13.15

Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.

Utrwalenie wiadomości zdobytych na zajęciach dydaktycznych.

Zabawy dydaktyczne, zajęcia wyrównawcze.

13.15 - 13.30

Przygotowanie do obiadu.

13.30 - 14.00

Obiad - drugie danie.

Podwieczorek

14.00 - 17.00

Zabawy inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne.

Zajęcia dodatkowe.

Rozchodzenie się dzieci.

 

Pokaż informacje o artykule